O mnie

Od kilku lat prowadzę psychoterapię w oparciu o metody terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu w Centrum Diagnozy i Terapii BBJ w Pile, jak również w Centrum Pomocy Specjalistycznej Remedium w Chodzieży. Regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach naukowych aktualizując wiedzę i umiejętności, co w istotnym stopniu wpływa na poziom prowadzonej przeze mnie psychoterapii.

Warsztat pracy w charakterze psychoterapeuty opieram na skutecznych, przejrzystych i potwierdzonych badaniami naukowymi metodach terapeutycznych. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Moje kompetencje

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia, psychoterapia zaburzeń psychicznych

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna osób dorosłych

Certyfikaty i szkolenia

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

 • Kompleksowe leczenie zaburzeń odżywiania
 • Terapia poznawczo-behawioralna lęku z napadami paniki z i bez agorafobii
 • Terapia poznawcza PTSD
 • Terapia lęku społecznego i uogólnionego
 • Terapia poznawczo-behawioralna osób z chorobami somatycznymi i psychosomatycznymi
 • Praca z depresją i myślami samobójczymi
 • Terapia poznawczo-behawioralna par
 • Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • Praca z niską samooceną

Szkoła Terapii Schematu

 • Wprowadzenie do Terapii Schematu
 • Praca z zaburzeniami osobowości z pogranicza
 • Praca z zaburzeniami osobowości wiązki C (zależna, obsesyjno-kompulsyjna, unikająca)

Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania

 • Obraz ciała u osób z zaburzeniami odżywiania
 • Odżywianie w anoreksji i bulimii

Poza Schematami

 • Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem

Pracownia pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin

 • Zachowania autoagresywne – kompleksowy model pomocy

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych
 • Metody terapii behawioralnej dzieci z autyzmem
 • Metody redukowania zachowań niepożądanych

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania

 • Kiedy odchudzanie prowadzi do choroby: zaburzenia odżywiania
 • Kiedy zdrowe jedzenie staje się niezdrowe: ortoreksja psychiczna
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania